Home


Privacy Statement

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

MPduo VOF  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

MPDUO

Gevestigd te

Peter Martensstraat 49 1087 NA Amsterdam

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement. 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of ingetekend hebt op een van onze projecten zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Bij het invullen van een inschrijfformulier/contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

voornaam

achternaam

e-mailadres

stemsoort

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:


• Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

MPduo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mpduo VOF.